Trang chủ - Xoc dia doi thuong online

 

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm (qúy, 6 tháng, 9 tháng, năm)

 • Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xoc dia doi thuong online quý III (9 tháng) năm 2022
 • Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xoc dia doi thuong online quý II (6 tháng) năm 2022
 • Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xoc dia doi thuong online năm 2022
 • Thông báo về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xoc dia doi thuong online hết quý IV (12 tháng) năm 2021
 • Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xoc dia doi thuong online quý III (9 tháng) năm 2021
 • Báo cáo về việc thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2020 trên địa bàn xoc dia doi thuong online
 • Quyết định về việc công bố công khai quyết toán NS năm 2020 của xoc dia doi thuong online
 • Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xoc dia doi thuong online quý II (6 tháng) năm 2021
 • Thông báo về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xoc dia doi thuong online quý I năm 2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn xoc dia doi thuong online năm 2021
 • Quyết định v/v công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của xoc dia doi thuong online
 • Thông báo về việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách năm 2021 trình kỳ họp thứ 14 - Hội đồng nhân dân xoc dia doi thuong online khóa XVII (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

  Thư viện ảnh

        

  Lượt truy cập