Trang chủ - Xoc dia doi thuong online

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Giàng A Thào

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

02163.876.123

2

Vũ Thị Hiền

Ủy viên Ban Thường vụ -

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0982.244.246

3

Hà Thị Anh Hào

Phó Ban Pháp chế

0858.758.868

4

Nguyễn Thị Phương

Phó Ban Kinh tế

0973.998.497

5

Sùng Thị Sơ

Phó Ban Dân tộc

0839.454.667

 

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập