Trang chủ - Xoc dia doi thuong online

 

 

CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Liễu

Chủ nhiệm

0913.525.639

2

Phạm Duy Cường

Phó Chủ nhiệm

0849.750.000

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Phạm Đăng Khoa

Trưởng ban

0963.916.959

2

Hoàng Tuấn Anh

Phó Trưởng ban

0979.609.079

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

0981.611.555

2

Phạm Thị Thanh Lê

Phó ban

0865.535.866

3

Bùi Huy Bắc

Phó ban

 0978.514.125

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

 

Nguyễn Văn Hòe

Chánh Văn phòng

0984.969.016

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Giàng A Chang

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0345.799.899

0888.444.322

0975.098.479

2

Nguyễn Khắc Vĩnh

Phó ban

 

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Giàng A Chang

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0345.799.899

0888.444.322

0975.098.479

2

Lầu A Kỷ

Phó ban

0941.285.569

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Lò Văn Quỳnh

Chủ tịch

0374.771.881

2

Nguyễn Hữu Sỹ

Phó Chủ tịch

0916.733.644

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Vũ Đăng Quỳnh

Chủ tịch

0823.343.790

2

Phạm Văn Hai

Phó Chủ tịch

0342.222.177

HỘI PHỤ NỮ HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Hảng Thị Dông

Chủ tịch

0369.664.820

2

Nguyễn Thị Hiền

Phó Chủ tịch

0944.285.779

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Nguyễn Quang Trung

Chủ tịch

0982.873.250

2

Phạm Hồng Tuấn

Phó Chủ tịch

0338.471.451

HUYỆN ĐOÀN THANH NIÊN

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2, Thị trấn Trạm Tấu, xoc dia doi thuong online , tỉnh Yên Bái

1

Giàng A Tạng

Bí thư

0968.216.262

2

Lò Văn Tuất

Phó Bí thư

0988.039.692

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập