Trang chủ - Xoc dia doi thuong online

 
Ban Chấp hành Đảng bộ xoc dia doi thuong online triển khai nhiệm vụ năm 2024
17/12/2023 9:45:04 SA
390 lượt xem
In Đọc bài

Ban Chấp hành Đảng bộ xoc dia doi thuong online vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 26 (mở rộng) để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Giàng A Thào, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ xoc dia doi thuong online đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 106-KH/HU cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao tại Chương trình hành động số 135-CTr/TU, để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện và đạt được một số kết quả nổi bật, có 42/44 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó 22/44 chỉ tiêu vượt trên 100% kế hoạch giao trở lên; 18/44 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực đạt 6.507 ha, bằng 100% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực đạt 23.629 tấn, bằng 100% kế hoạch; Tổng đàn gia súc chính ước thực hiện đạt 50.770 con, bằng 104,04% kế hoạch; Thực hiện tốt Đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo Nghị quyết số 69 và Nghị quyết số 05 của HĐND tỉnh Yên Bái. Trồng mới rừng đạt trên 318 ha, bằng 127,2% kế hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,4%, bằng 100% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,95%, bằng 106,9% kế hoạch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Dự kiến 02 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp có thời điểm còn gặp nhiều khó khăn do hạn hán kéo dài. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình chưa đảm bảo tiến độ. Việc triển khai một số nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia thấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2023 và đưa ra những giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Năm 2024, Đảng bộ xoc dia doi thuong online tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án, chính sách của tỉnh và coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU, ngày 18/11/2023 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Theo đó, Huyện ủy Trạm Tấu đã xây dựng 45 chỉ tiêu chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng.

Kết luận hội nghị, Đồng chí Giàng A Thào, UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục bám sát các chỉ tiêu kế hoạch để triển khai thực hiện từ những ngày đầu, tháng đầu đầu của năm 2024. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng chất lượng, giá trị, đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển dịch vụ, thương mại; khai thác tiền năng lượi thế để phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực văn hóa – xã hội. Tăng cường củng cố QP - AN; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển quân. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí đề nghị: Ngay sau cuộc họp này, HĐND xoc dia doi thuong online tổ chức tốt kỳ họp; UBND huyện triển khai ngay nhiệm vụ năm 2024; Tổ chức tốt lễ hội Gầu tào; Tiếp tục rà soát và thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành trong năm 2023. Thực hiện tốt công tác sản xuất vụ xuân 2024, công tác phòng chống rét cho đàn gia súc; Rà soát những hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để kịp thời hỗ trợ trong dịp Tết....

Kim Thoa. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

đã tặng

Các tin khác:

1-5 of 298<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập