Trang chủ - Xoc dia doi thuong online

 

1-15 of 382<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >
SỐ KÝ HIỆU NGÀY PHÁT HÀNH TRÍCH YẾU LOẠI VĂN BẢN CƠ QUAN BAN HÀNH LĨNH VỰC NGƯỜI KÝ TẢI VỀ
 519/BC-UBND 15/12/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 Báo cáo UBND huyện Xem
 493/BC-UBND 05/12/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn xoc dia doi thuong online Báo cáo UBND huyện Xem
 514/BC-UBND 14/12/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Báo cáo UBND huyện Xem
 199./KH-UBND 15/12/2023 Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Gầu Tào (Tsang Hâur Tox) dân tộc Mông xoc dia doi thuong online năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 56/CĐ-UBND 14/12/2023 Công điện V/v phòng chống, rét đậm, rét hại UBND huyện Xem
 198/KH-UBND 08/12/2023 Kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác với Viettel Yên Bái Kế hoạch UBND huyện Xem
 196/KH-UBND 08/12/2023 Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại xoc dia doi thuong online năm 2024 Kế hoạch UBND huyện Xem
 174/KH-UBND 05/12/2023 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022-2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Kế hoạch UBND huyện Xem
 1703/QĐ-UBND 05/12/2023 Quyết định v/v hủy bỏ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Quyết định UBND huyện Xem
 139/TB-UBND 01/12/2023 Thông báo công bố, công khai Quyết định về việc cập nhật các dự án, công trình và danh sách hộ gia đình, cá nhân đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện Quyết định UBND huyện Xem
 1386/QĐ-UBND 02/10/2023 Quyết định v/v công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Quyết định UBND huyện Xem
 1498/UBND-VHTT 30/11/2023 Công văn v/v rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến du lịch chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định Công văn UBND huyện Xem
 1499/UBND-VHTT 30/11/2023 Công văn v/v triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Công văn UBND huyện Xem
 217/CV-BCĐ 04/12/2023 Công văn v/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp nâng cao thứ bậc xếp hạng chuyển đổi số (DTI) xoc dia doi thuong online năm 2023 và các năm tiếp theo Công văn UBND huyện Xem
 193/KH-UBND 01/12/2023 Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm na toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn xoc dia doi thuong online Kế hoạch UBND huyện Xem

Thư viện ảnh

      

Lượt truy cập